Functieomschrijving

Chief Information Security Officer (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT:

De gemeente Ukkel is op zoek naar een Chief Information Security Officer (CISO) met als belangrijkste taken:

 • De beveiligingsstrategie en -methodologieën voor informatiesystemen bepalen op basis van risicoanalyses.
 • De implementatie van deze strategie en methodologieën proactief coördineren in nauwe samenwerking met de hele hiërarchie van de betrokken departementen en diensten.
 • Proactief onafhankelijk advies en aanbevelingen geven over de naleving van de strategische en methodologische richtlijnen tijdens de implementatie ervan door de betrokken departementen en diensten.
 • Zijn activiteiten coördineren met andere onafhankelijke controlefuncties (DPO[1], CIC[2] enz.).

De CISO rapporteert aan de hoogste autoriteit van het gemeentebestuur, ofwel de gemeentesecretaris.[1] DPO : Data Protection Officer

[2] CCI : Coordinateur du Contrôle Interne

Functie

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN VAN DE DIENST :

 • Als CISO bent u verantwoordelijk voor het proactief ontwikkelen en ondersteunen van de implementatie van de informatiebeveiligingsstrategie van de gemeente Ukkel.
 • U voert mechanismen in om de digitale activa van de organisatie te beschermen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te garanderen, met inbegrip van fysieke informatie.
 • U ondersteunt het change management in het hele bestuur op dit gebied.
 • U zorgt ervoor dat u op de hoogte blijft van de nieuwste trends en bedreigingen die direct of indirect van invloed zijn op het informatiebeveiligingssysteem van de gemeente (bijv. cybersecurity, artificiële intelligentie, regelgeving ...).

Profiel

GEZOCHT PROFIEL :

  • U bent houder van een master of een gelijkwaardig diploma erkend door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
  • U begrijpt de wettelijke vereisten en normen met betrekking tot informatiebeveiliging, zoals AVG, ISO 27001 en NIST frameworks ;
  • U heeft een aantoonbare ervaring als CISO of in een vergelijkbare rol op het gebied van informatiebeveiliging en security risk management ;
  • U heeft ervaring met strategieontwikkeling, risk management en audits ;
  • U heeft een uitstekende analytische geest ;
  • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en een goede kennis van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis) ;

U heeft basiskennis van de volgende technische onderwerpen:

  • Netwerkbeveiliging:
 • Firewalls, segmentatie, inbraakdetectie/beveiliging, virtual private networks (VPN)
  • Applicatiebeveiliging:
 • Veilige codering, beoordelingsprincipes voor applicatiebeveiliging
  • Cloudbeveiliging:
 • Beveiligen van cloudplatforms (bijv. AWS, Azure, Google Cloud) en begrijpen van modellen voor gedeelde verantwoordelijkheid
  • Identity and Access management (IAM):
 • IAM-oplossingen voor toegangscontrole tot systemen en gegevens
  • Security information and event management (SIEM):
 • SIEM-tools voor het monitoren, detecteren en reageren op beveiligingsevents
  • Relevante certificeringen zoals CISSP, CISM, CISA of gelijkwaardig zijn een pluspunt.

In termen van leidinggevende vaardigheden:

  • U heeft blijk van participatief leiderschap en communicatieve vaardigheden die u in staat stellen om effectief te beïnvloeden en te onderhandelen op alle niveaus van de organisatie.
  • U bent in staat technische expertise en functionele behoeftes met elkaar in overeenstemming te brengen, met name door complexe informatiebeveiligingsconcepten te populariseren.
  • U heeft expertise op het gebied van change management, met name door middel van organisatorische transformaties met cultureel change management in de richting van informatiebeveiligingsbewustzijn.

Aanbod

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

 • Contract van onbepaalde duur - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Onmiddellijke indiensttreding.
 • Voltijds (37,5 u./week);
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A4); Ter indicatie: bruto maandsalaris van € 4.053,65 voor 5 jaar ervaring en € 4.719,94 voor 15 jaar ervaring (met voorlegging van bewijsstukken)
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Maaltijdcheques (€ 8);
 • Tussenkomst in een aanvullende pensioenregeling;
 • Aangename werkomgeving.
 • Professionele opdracht in een dynamisch team;
 • Eindejaarspremie.
 • Flexibele werktijden en een gezonde balans tussen werk en privé, met name via legaal en extralegaal verlof (min. 38,5 dagen);
 • Gratis MIVB-abonnement.
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Premies voor verplaatsingen per fiets of te voet.
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke opleidingsmogelijkheden die tijdens de werkuren in onze lokalen worden georganiseerd (bureautica, talen, welzijn enz.);
 • Mogelijkheid tot telewerk (structureel en occasioneel);
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering (Ethias).

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heeft u interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

 • Een curriculum vitae
 • Een motivatiebrief
 • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE:

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

 • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
 • De kandidaat zal een online persoonlijkheidsinventaris moeten invullen die ongeveer twintig minuten duurt om het persoonlijkheidsprofiel, het professionele gedrag, de sterke en zwakke punten van de kandidaat te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

 • Online op:di 20 februari 2024
 • Locatie: Gemeentelijke administratie
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]