Functieomschrijving

Een administratief secretaris (M/V/X)

Bedrijfsdetails

CONTEXT :

De dienst Stedenbouw heeft de verantwoordelijkheid om stedenbouwkundige vergunningen af te leveren aan de burgers en de goede uitvoering ervan te verzekeren. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de behandeling van de aanvragen die gericht zijn aan het college van burgemeester en schepenen.

Hij verschaft ook stedenbouwkundige inlichtingen over de gewestelijke of gemeentelijke verordenende bepalingen die van toepassing zijn op een goed.

Functie

JOUW VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN :

Onder leiding van de jurist van de dienst Stedenbouw:

  • Help je bij de opvolging van de stedenbouwkundige inbreuken: opstellen van de ingebrekestellingen, nalezen van de processen-verbaal van stedenbouwkundige inbreuken, werfbezoeken, enz.
  • Werk je mee aan het beheer van de opvolging van de vragen en klachten van de burgers: opstellen van antwoorden aan burgers, advocaten, enz.
  • Sta je de jurist bij in het beheer van de administratieve beroepen, voor de Raad van State of voor elke andere rechtbank: opzoekingen over de zaak, samenstelling van het administratief dossier, enz.

Profiel

GEZOCHT PROFIEL :

  • Je bent houder van een bachelordiploma/graduaat in de rechten erkend door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap (absolute ontvankelijkheidsvoorwaarde) ;
  • Je kan plannen opgesteld door architecten lezen ;
  • Je bent stressbestendig en flexibel ;
  • Je staat graag ten dienste van het publiek en van de Ukkelse bevolking ;
  • Je hebt verantwoordelijkheidszin en bent georganiseerd ;
  • Je voert je taken zelfstandig en gestructureerd uit onder toezicht van de verantwoordelijke van de dienst ;
  • Je bent nauwgezet in de opvolging van je dossiers ;
  • Je leeft deadlines en prioriteiten na ;
  • Je werkt samen en deelt relevante informatie met anderen ;
  • Je kan goed analyseren, initiatief nemen en organiseren ;
  • Je bent polyvalent ;
  • Je hebt een luisterend oor en bent assertief ;
  • Je kan goed teksten opstellen ;
  • Je werkt graag in een dynamisch en gemotiveerd team ;
  • Je bevordert de goede verstandhouding en bent bereid je collega's te helpen ;
  • Je behartigt de belangen van ons bestuur ;
  • Je beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands (eventueel aangetoond door een Selor-attest - schriftelijke en mondelinge kennis) ;
  • Je hebt kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, ...).

Aanbod

ONZE VERBINTENIS :

De gemeente Ukkel voert een actief beheer van de diversiteit en garandeert gelijke kansen en gendergelijkheid. We selecteren de kandidaten op basis van hun competenties en maken geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, ras, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Voor een vlottere leesbaarheid van deze vacature werd de functiebeschrijving bovendien opgesteld in de mannelijke vorm.

ONS AANBOD :

  • Vernieuwbaar contract met bepaalde duur van 6 maanden (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding ;
  • Voltijds ;
  • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau B1). Ter informatie: bruto maandloon van € 3.086,87 voor 5 jaar ervaring en € 3.578,27 voor 15 jaar ervaring (mits de nodige bewijsstukken voorgelegd worden) ;
  • Maaltijdcheques (€ 8/dag) ;
  • Tweede pensioenpijler ;
  • Er wordt rekening gehouden met je volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie ;
  • Aangename werkomgeving en goed evenwicht tussen werk en privé ;
  • Eindejaarspremie ;
  • Glijdende werktijd (37,5 uur/week) ;
  • Gratis MIVB-abonnement ;
  • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer ;
  • Fiets- en voetgangersvergoeding ;
  • Taalpremie op basis van een Selor-attest ;
  • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen ;
  • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...) ;
  • Mogelijkheid tot telewerk.

ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDE :

Heb je interesse in deze functie? Vul het kandidatuurformulier op onze website in en voeg er de volgende documenten aan toe:

  • Een curriculum vitae
  • Een motivatiebrief
  • Een kopie van het/de vereiste diploma('s) of van het gelijkwaardigheidsattest

Voor diploma's behaald buiten België is een gelijkwaardigheidsattest van het diploma van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap vereist.

Voor meer info:

http://www.equivalences.cfwb.be (website van de Franse Gemeenschap)

https://www.naricvlaanderen.be/nl/erkenning-van-een-lerarendiploma-uit-de-eer (website van de Vlaamse Gemeenschap)

Opgelet: onvolledige kandidaturen die niet alle vereiste documenten bevatten worden niet geanalyseerd!

SELECTIEPROCEDURE :

Er vindt een preselectie plaats op basis van het curriculum vitae, de motivatiebrief, de vereiste voorwaarden en de kennis en/of ervaringen die de kandidaten kunnen voorleggen.

De selectieprocedure zelf bestaat uit hoogstens vier fases, meer bepaald:

  • Een sollicitatiegesprek met een aanwervingscomité (hr, deskundige en management) om de gedrags- en technische competenties van de kandidaten te beoordelen;
  • De kandidaat wordt gevraagd een online persoonlijkheidstest op het werk in te vullen, die het mogelijk maakt in een twintigtal minuten zijn persoonlijkheidsprofiel, zijn professioneel gedrag en zijn sterke en zwakke punten te identificeren.

De selectieprocedure duurt gemiddeld hoogstens twee maanden.

  • Online op:ma 22 april 2024
  • Locatie: Dienst Stedenbouw
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]